גרניט סברה

גרניט שחור בעבודת WATER-JET להזמנות מיוחדות