אוניקס אזול

אוניקס כחול מיוחד ונדיר בחיתוך מסוג "book match"