אוניקס וולקנו אקסטרה

אוניקס אדום מיוחד עם תנועת וגוונים סוחפים