אוניקס ורדה שמרלדו ורסו

אוניקס מיוחד בגוונים של מים, שוניות ומצולות. בעל תנועה וגוונים משתנים