ג'ת מוברש

ג'ת אפור הינה אבן טבעית מקומית הנחצבת במחצבות בישראל ובעלת עיבוד מוברש המתאים לחוץ ופנים