ריצוף חלילה בבית בהרצליה

ריצוף פנים באריחים גדולים במיוחד של אבן חלילה ווסטני בעיבוד מט משי.

לחוץ נבחרו אריחים מלבניים של חלילה ווסטני בעיבוד מוברש.

צפו בתמונות מתוך הפרויקט ←